آموزشدانشگاهفروشگاه

آموزش الکتره 1، الکتره 2 و الکتره 3 به همراه مثال

جزوه الکتره 1، الکتره 2 و الکتره 3

electre

هر مسئله تصميم گيري به دو مرحله اصلي تقسيم مي شود. مرحله اول يا مرحله ارزيابي است. در اين مرحله شاخص هاي كليدي ارزيابي گزينه ها تعيين مي شوند. اين مرحله در حد بالايي وابسته به نظر تصميم گيرندگان جهت ارزيابي كمي و كيفي گزينه ها بر مبناي شاخص هاي مذكور مي باشد. نتيجه اين مرحله تشكيل ماتريس تصميم گيري است. مرحله دوم نيز مرحله ارزيابي و انتخاب مي باشد كه اساس آن رتبه بندي گزينه ها توسط ماتريس تصميم گيري است روش ELECTRE از جمله رو شهاي تصميم گيري است كه نخستين بار توسط  برنارد روي در پاسخ به كاستي هاي رو شهاي تصميم گيري معرفي شد.

تاكنون روش هاي مختلفي از گروه ELECTRE براي تحليل مسائل چندشاخصه

ارائه شده كه از آن جمله مي توان به ELECTRE I, II, IS, III, IV, TRI

اشاره نمود. در روش ELECTRE شاخص هاي كمي، كيفي مورد استفاده قرار مي گيرند و با مقايسات دو وجهي ميان گزينه ها ، رتبه بندي آنها به دست مي آيد. مسائل چند شاخصه به صورت قراردادي با يك مجموعه از گزينه ها، شاخص ها و مقادير برتري بيان مي گردند. در اين مسائل مي بايد مجموعه اي از گزينه ها A={ai | (i=1,2,…,m)}

, ارزيابي شوند كه ارزيابي مورد نظر با مجموعه اي از شاخص ها j = 1,2,…,n gj(a)

صورت مي پذيرد.

gj(a) يك عدد حقيقي است )حتي اگر منعكس كننده يك ارزيابي كيفي باشد( كه در روش هاي غير رتبه اي مقايسه ها با روابط دوگانه (باينري ) بيان مي شود.

برای دانلود این آموزش به ادامه مطلب مراجعه کنید

خرید این فایل (قیمت 5000 تومان)
[zarinpalpaiddownloads id=”13″]

درصورت هر گونه مشکل یا سوال به وسیله اطلاعات زیر با من در تماس باشید :

ایدی تلگرام:[email protected]
ایمیل: [email protected]
شماره تماس: 09022003437
جزوه الکتره 1، الکتره 2 و الکتره 3
5

محمد نصیریان

مشخصات فردی نام: محمد نصیریان تاریخ تولد: ۳ مرداد ۱۳۶۸ جنسیت: مرد – مجرد محل سکونت: ایران – شیراز تحصیلات سطح تحصیلات: دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات محل تحصیل: دانشگاه آزاد یزد

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا